Les quatre cròniques

Us presentem un discurs que tracta sobre l’arxiu de la memòria medieval: Les 4 cròniques7a1eb174172821347a009b2e0813ee1d

L’ espill de Jaume Roig

849ad1f2f81f49617c83c9dd41885533A continuació podreu trobar un document referent a L’espill, que mostra la  misògina medieval.

Hi ha també activitats que s’han treballat a l’aula i que serveixen per estudiar.